Poz 320240. INSURATO M.POPRAWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. (0000546950) . SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/17967/15/162]

W dniu 28.10.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiDNIA 30.05.2015 R. UCHWAŁĄ NR 1 ZMIENIONO PAR.5,10; UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIŚKIEWICZ
2. ImionaBEATA URSZULA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKA
2. ImionaNATALIA HELENA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKI
2. ImionaTOMASZ ROBERT
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

4

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIŚKIEWICZ
2. ImionaWIKTORIA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ)

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKA
2. ImionaNATALIA HELENA
3. Numer PESEL\REGON***********

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIŚKIEWICZ
2. ImionaBEATA URSZULA
3. Numer PESEL\REGON***********

1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ)

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKI
2. ImionaTOMASZ ROBERT
3. Numer PESEL\REGON***********

4

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIŚKIEWICZ
2. ImionaWIKTORIA
3. Numer PESEL\REGON***********