Poz 92428. "BRYLANT PROMOTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000262571) . SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.08.2006.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/8124/15/931]

W dniu 30.04.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ

1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ

2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica MIKOŁAJA REJA nr domu 1 nr lokalu 3 kod pocztowy 60-826 poczta POZNAŃ kraj POLSKA

2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO nr domu 41 kod pocztowy 61-536 poczta POZNAŃ kraj POLSKA

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHOWIAK
2. ImionaMARIUSZ ARTUR
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŚCIELNY
2. ImionaMARCIN JACEK
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI)

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHOWIAK
2. ImionaMARIUSZ ARTUR
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI)

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERGER
2. ImionaMARCO
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE