Poz 267271. GALICA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. (0000519245) . SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.08.2014.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/13713/14/464]

W dniu 10.10.2014 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

3. Firma, pod którą spółka działaINTELCON MACIEJ GALICA, AGNIESZKA GALICA SPÓŁKA JAWNA

3. Firma, pod którą spółka działaGALICA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki19.09.2014 R. - ZMIANA TREŚCI § 2 I § 3 ORAZ PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI.