Poz 33429. "A-OFFICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000325588) . SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.03.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/6031/13/800]

W dniu 28.02.2013 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 15.02.2013 okres 01.04.2009 - 31.12.2009
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 15.02.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.2010
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 15.02.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.2011
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.04.2009 - 31.12.2009
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2010 - 31.12.2010
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2011 - 31.12.2011
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu01.04.2009 - 31.12.2009
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu01.01.2010 - 31.12.2010
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu01.01.2011 - 31.12.2011