Poz 243082. "A-BI PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000255972) . SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.04.2006.
[LU.VI NS-REJ.KRS/11964/11/521]

W dniu 08.11.2011 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2010 R. -31.12.2010 R.
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu01.01.2010 R. -31.12.2010 R.