Poz 177651. DOCEGES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000365043) . SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.09.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/19608/11/464]

W dniu 12.08.2011 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 22.06.2011 okres 28.07.2010 -31.12.2010
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego28.07.2010 -31.12.2010
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu28.07.2010 -31.12.2010