Poz 138488. "A-BI PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000255972) . SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.04.2006.
[LU.XI NS-REJ.KRS/9270/10/89]

W dniu 30.07.2010 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.2009
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2009-31.12.2009
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu01.01.2009-31.12.2009