Poz 125772. "A PLUS K" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000103458) . SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.03.2002.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/10637/7/404]

W dniu 03.08.2007 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki28.04.2007, REPERTORIUM A NUMER 3043/2007, KANCELARTIA NOTARIALNA RADOSŁAW RYNKIEWICZ, UL. KILIŃSKIEGO 47, 76-200 SŁUPSK, ZMIANA PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWALEC
2. ImionaANDRZEJ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARMAK
2. ImionaTADEUSZ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO

2

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 11 Z SZPITALNICTWO

3

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 12 Z PRAKTYKA LEKARSKA

4

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 14 F DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 22.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2006 -31.12.2006
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu01.01.2006 -31.12.2006