Poz 26819. INTERMEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000002983) . SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.03.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/3327/6/983]

W dniu 21.02.2006 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 15.02.2006 okres 01.01.2004 -31.12.2004
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2004 -31.12.2004