Poz 13268. INTERMEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000002983) . SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.03.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/54/5/224]

W dniu 21.01.2005 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1.

2. Numer REGON\NIP691574148

3. Firma, pod którą spółka działa"A.M.H" SP. Z O.O.

3. Firma, pod którą spółka działaINTERMEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rubryka 2.

1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW

1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA

2. Adresulica PUŁASKIEGO nr domu 3 kod pocztowy 35-011 poczta RZESZÓW

2. Adresulica CZARDASZA nr domu 12 nr lokalu 2 kod pocztowy 02-169 poczta WARSZAWA

Rubryka 4. Umowa lub statut

1

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki27.12.2004 R. PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, AKT NOTARIALNY NOTARIUSZ AGNIESZKA KĘDZIOR-PLASKACZ, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE UL. 3-GO MAJA 24, REP. A NR 3459/2004, ZMIANA PAR: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17 UMOWY SPÓŁKI

Rubryka 7. Wspólnicy

1 (dla pozycji 1. HAEHNE 2. ANDRZEJ STEFAN)

5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 80 UDZIAŁÓW WARTOŚĆ 4000 ZŁ

1 (dla pozycji 1. HAEHNE 2. ANDRZEJ STEFAN)

5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁ

1 (dla pozycji 1. HAEHNE 2. ANDRZEJ STEFAN)

6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

1 (dla pozycji 1. HAEHNE 2. ANDRZEJ STEFAN)

6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK

Rubryka 8. Kapitał zakładowy

1. Wysokość kapitału zakładowego4000,00 PLN

1. Wysokość kapitału zakładowego40000, 00 PLN

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1 (dla pozycji 1. ZARZĄD SPÓŁKI)

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1 (dla pozycji 1. HAEHNE 2. ANDRZEJ STEFAN)

5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

1 (dla pozycji 1. ZARZĄD SPÓŁKI)

5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

Dział 3

Rubryka 1.

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy36 22 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

2

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy36 61 Z PRODUKCJA IMITACJI BIŻUTERII

3

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 48 C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII

4

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 73 Z NAPRAWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII

5

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH

6

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO

7

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy29 56 A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ

8

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI

9

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

10

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

11

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ

12

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy50 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH

13

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy50 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH

14

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy50 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH

15

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy50 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH

16

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy50 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH

17

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy50 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH

18

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH

19

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 74 Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

20

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 30 A RESTAURACJE

21

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 40 Z BARY

22

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 60 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA

23

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

24

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI

25

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy65 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

26

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy67 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

27

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH

28

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW

29

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

30

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy36 2 PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH

31

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy36 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

32

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy37 PRZETWARZANIE ODPADÓW

33

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy41 POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY

34

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 BUDOWNICTWO

35

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

36

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI I MOTOCYKLAMI

37

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

38

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 HOTELE I RESTAURACJE

39

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY

40

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

41

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT, POZOSTAŁA

42

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ

43

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 40 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI TRANSPORTOWYCH

44

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy65 2 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE

45

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI.

46

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI

47

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

48

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 INFORMATYKA

49

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

50

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

51

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

52

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 40 Z REKLAMA

53

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

54

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy80 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

55

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy90 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE

56

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy92 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO

57

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy92 2 DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA

58

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy92 3 DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA POZOSTAŁA

59

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy92 4 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH

60

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy92 6 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM

61

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy92 72 Z DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

62

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy93 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA

Rubryka 2. Wzmianka o złożonych dokumentach

1

1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegookres za jaki złożono dokument 2002, 2003 data złożenia 04.01.2005 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2002, 2003