Poz 147717. "INTELIGENTNY BUDYNEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000059182) . SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.11.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/20706/4/139]

W dniu 04.10.2004 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 2.

1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA

1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW

2. Adresulica AL. JEROZOLIMSKIE nr domu 151 nr lokalu 39 kod pocztowy 02-326 poczta WARSZAWA

2. Adresulica POLKOWICKA nr domu 11A kod pocztowy 54-072 poczta WROCŁAW

Rubryka 3. Oddziały

1

1. Firma oddziału"INTELIGENTNY BUDYNEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW
3. Adresulica ZELWEROWICZA nr domu 18 A miejscowość WROCŁAW kod pocztowy 53-676 poczta WROCŁAW

Rubryka 4. Umowa lub statut

1

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11.08.2004 R., REPERTORIUM A NR 2540/2004, NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIANA § 3.

Rubryka 7. Wspólnicy

1 (dla pozycji 1. KUPCZYK 2. JOANNA 3. ***********)

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUPCZYK

1 (dla pozycji 1. KUPCZYK 2. JOANNA 3. ***********)

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBICKA