Poz 76936. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLONIA BRZEZINKI". (0000077300) . SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.12.2001.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/13213/4/958]

W dniu 15.06.2004 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 2.

2. Adresulica MARECKA nr domu 75 kod pocztowy 05-220 poczta ZIELONKA

2. Adresulica WYSZYŃSKIEGO nr domu 7 kod pocztowy 05-220 poczta ZIELONKA

Dział 2

Rubryka 2. Organy nadzoru

1 (dla pozycji 1. RADA NADZORCZA)

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK ŁAPCZYŃSKI
2. ImionaMARIUSZ ROBERT
3. Numer PESEL\REGON***********

1 (dla pozycji 1. RADA NADZORCZA)

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYSIK
2. ImionaCEZARY TADEUSZ
3. Numer PESEL\REGON***********

1 (dla pozycji 1. RADA NADZORCZA)

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANOWSKI
2. ImionaMIECZYSŁAW
3. Numer PESEL\REGON***********

1 (dla pozycji 1. RADA NADZORCZA)

4

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTKACZYK
2. ImionaSTANISŁAW
3. Numer PESEL\REGON***********

1 (dla pozycji 1. RADA NADZORCZA)

5

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRACZYK
2. ImionaROBERT ARKADIUSZ
3. Numer PESEL\REGON***********

1 (dla pozycji 1. RADA NADZORCZA)

6

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACZEWSKI
2. ImionaMARIUSZ
3. Numer PESEL\REGON***********