Poz 141331. A M S ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000056007) . SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.10.2001.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5922/3/717]

W dniu 08.12.2003 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 7. Wspólnicy

1 (dla pozycji 1. AVNY 2. MARTA 3. ***********)

6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?ilość 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.996.925,00 (SIEDEMNAŚCIE MILIONÓW DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ) ZŁOTYCH

1 (dla pozycji 1. AVNY 2. MARTA 3. ***********)

6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?ilość 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.772.725 (OSIEMNAŚCIE MILIONÓW SIEDEMSET SIEDEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE SIEDEMSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ) ZŁOTYCH

2 (dla pozycji 1. AVNY 2. SAM)

6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?ilość 25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.998.462, 50 (OSIEM MILIONÓW DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY CZTERYSTA SZEŚĆDZIESIĄT DWA ZŁOTE PIĘĆDZIESIĄT GROSZY)

2 (dla pozycji 1. AVNY 2. SAM)

6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?ilość 25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.386.362, 50 (DZIEWIĘĆ MILIONÓW TRZYSTA OSIEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT DWA ZŁOTE PIĘĆDZIESIĄT GROSZY)

Rubryka 8. Kapitał zakładowy

1. Wysokość kapitału zakładowego26995387, 50 PLN

1. Wysokość kapitału zakładowego28159087, 50 PLN