Poz 31470. "ESTMAN" A. SOBOLEWSKI, J. JASTRZĘBSKI SPÓŁKA JAWNA. (0000011893) . SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.05.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/2845/3/248]

W dniu 24.03.2003 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1.

3. Firma, pod którą spółka działaA. SOBOLEWSKI SPÓŁKA JAWNA ZARZĄDZANIE I OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI "ESTMAN"

3. Firma, pod którą spółka działa"ESTMAN" A. SOBOLEWSKI, J. JASTRZĘBSKI SPÓŁKA JAWNA

Rubryka 4. Umowa lub statut

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiANEKS nr1 Z DNIA 31.05.2002 R. -W PREAMBULE WYKREŚLENIE WSPÓLNIKA -W § 3 WYKREŚLENIE PKT 2 I ZMIANA PKT 3 ANEKS nr2 Z DNIA 15.12.2002 R. W § 1 PKT 2 ZMIANA FIRMY SPÓŁKI W § 4 ZMIANA ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI

Rubryka 7. Wspólnicy

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKMITA
2. ImionaELŻBIETA RENATA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1 (dla pozycji 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ)

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKMITA
2. ImionaELŻBIETA RENATA
3. Numer PESEL\REGON***********

Dział 3

Rubryka 1.

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

2

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

3

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU

4

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

5

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH

6

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

7

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO