Poz 1849. "A.M.H" SP. Z O.O. (0000002983) . SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.03.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3243/1/905]

W dniu 29.03.2001 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1.

1. Oznaczenie formy prawnejForma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3. Firma, pod którą spółka działaNazwa/Firma "A.M.H" SP. Z O.O.
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej NIE

Rubryka 2.

1. SiedzibaSiedziba: kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW
2. AdresAdres: ulica PUŁASKIEGO nr. domu 3 miejscowość RZESZÓW kod pocztowy 35-011 poczta RZESZÓW kraj POLSKA

Rubryka 4. Umowa lub statut

1

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z DN.15.12.2000R NOTARIUSZ LEON KUŚ-KANCELARIA NOT.RZESZÓW UL.3-GO MAJA 12A REP.A.NR 5998/00 ZMIENIONO PARAGRAF 7 UMOWY SPÓŁKI Z O.O. KN W RZESZOWIE NOT.L.KUŚ REP.A.864/2001 Z DNIA 5 MARCA 2001R

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCzas na jaki został utworzony podmiot NIEOZNACZONY
3. Wspólnik może mieć:Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział TAK

Rubryka 7. Wspólnicy

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNazwisko HAEHNE
2. ImionaImiona ANDRZEJ STEFAN
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?Udziały wspólnika: ilość 80 UDZIAŁÓW -WARTOŚĆ 4000 ZŁ
Brak numeru i nazwy polaWspólnik posiada całość udziałów lub akcji NIE

Rubryka 8. Kapitał zakładowy

1. Wysokość kapitału zakładowegoWysokość kapitału 4000 PLN

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuNazwa organu ZARZĄD SPÓŁKI
2. Sposób reprezentacji podmiotuSposób reprezentacji spółki JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU

1

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNazwisko HAEHNE
2. ImionaImiona ANDRZEJ STEFAN
4. Numer KRSFunkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU
5. Funkcja w organie reprezentującymCzy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona NIE

Dział 3

Rubryka 1.

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcyPrzedmiot działania wg. PGD 36 22 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA

2

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcyPrzedmiot działania wg. PGD 36 61 Z PRODUKCJA IMITACJI BIŻUTERII

3

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcyPrzedmiot działania wg. PGD 52 48 C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII

4

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcyPrzedmiot działania wg. PGD 52 73 Z NAPRAWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII

5

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcyPrzedmiot działania wg. PGD 52 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH

6

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcyPrzedmiot działania wg. PGD 51 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO

7

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcyPrzedmiot działania wg. PGD 29 56 A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ

8

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcyPrzedmiot działania wg. PGD 74 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI

9

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcyPrzedmiot działania wg. PGD 22 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA

10

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcyPrzedmiot działania wg. PGD 51 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

11

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcyPrzedmiot działania wg. PGD 52 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ

12

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcyPrzedmiot działania wg. PGD 50 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH

13

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcyPrzedmiot działania wg. PGD 50 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH

14

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcyPrzedmiot działania wg. PGD 50 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH

15

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcyPrzedmiot działania wg. PGD 50 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH

16

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcyPrzedmiot działania wg. PGD 50 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH

17

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcyPrzedmiot działania wg. PGD 50 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH

18

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcyPrzedmiot działania wg. PGD 52 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH

19

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcyPrzedmiot działania wg. PGD 52 74 Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA

20

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcyPrzedmiot działania wg. PGD 55 30 A RESTAURACJE

21

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcyPrzedmiot działania wg. PGD 55 40 Z BARY

22

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcyPrzedmiot działania wg. PGD 74 60 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA

23

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcyPrzedmiot działania wg. PGD 70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

24

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcyPrzedmiot działania wg. PGD 70 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI

25

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcyPrzedmiot działania wg. PGD 65 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE

26

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcyPrzedmiot działania wg. PGD 67 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA

27

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcyPrzedmiot działania wg. PGD 51 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH