Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 26 z dnia 7 lutego 2020
XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Pierwsze
b) Spółki jawne
c) Spółki partnerskie
d) Spółki komandytowe
e) Spółki komandytowo-akcyjne
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
h) Spółdzielnie
n) Stowarzyszenia
o) Fundacje
2. Kolejne
b) Spółki jawne
c) Spółki partnerskie
d) Spółki komandytowe
e) Spółki komandytowo-akcyjne
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
g) Spółki akcyjne
h) Spółdzielnie
n) Stowarzyszenia
o) Fundacje
p) Kółka rolnicze
p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców
p) Stowarzyszenia kultury fizycznej
p) Związki rolniczych zrzeszeń branżowych
p) Związki sportowe
p) Związki zawodowe