Poz 1157811. MEDICAL SERVICES CONEXIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. (0000811561) . SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.10.2019.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/33959/19/385]

W dniu 29.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki13.11.2019R., REPERTORIUM A NR 7652/2019, NOTARIUSZ WOJCIECH KURZEJA, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE ZMIENIONO: § 6 UST. 2, § 7, § 8, § 10 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIEBL
2. ImionaCHRISTIAN PETER
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE