Poz 1147419. MMG PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000810739) . SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.10.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/66826/19/352]

W dniu 22.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 2

Rubryka 3. Prokurenci

1

1. NazwiskoGRELA
2. ImionaMARTA KATARZYNA
3. Numer PESEL***********
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA

2

1. NazwiskoGRELA
2. ImionaMICHAŁ RAFAŁ
3. Numer PESEL***********
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA