Poz 1000722. DARK SHADOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE. (0000793283) . SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.07.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/19644/19/168]

W dniu 26.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejDARK SKADOW LTD PUBLIC LIMITED COMPANY

4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejDARK SHADOW LTD PUBLIC LIMITED COMPANY

Rubryka 2. Siedziba i adres oddziału