Poz 998320. UNIROL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000793420) . SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.07.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/29185/19/355]

W dniu 23.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI
2. ImionaMIKOŁAJ JAN
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 PLN
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŁYNIEC OSTROWSKA
2. ImionaAGNIESZKA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 PLN
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKA
2. ImionaILONA ARLETA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

4

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREMBELSKI
2. ImionaHUBERT
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI
2. ImionaMIKOŁAJ JAN
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI
2. ImionaMARCIN ZBIGNIEW
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE