Poz 963404. HB SODA POMORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000793599) . SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.07.2019.
[GD.VII NS-REJ.KRS/15801/19/599]

W dniu 05.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

2. Adresmiejscowość POMLEWO ulica UL. LEŚNA nr domu 8 kod pocztowy 83-047 poczta POMLEWO kraj POLSKA

2. Adresmiejscowość POMLEWO ulica UL. LEŚNIKÓW nr domu 8 kod pocztowy 83-047 poczta PRZYWIDZ kraj POLSKA