Poz 961302. THREEZONES POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000793455) . SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.07.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/19672/19/329]

W dniu 02.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 2

Rubryka 3. Prokurenci

1

1. NazwiskoMAĆKOWIAK
2. ImionaGRZEGORZ
3. Numer PESEL***********
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA