Poz 936991. POLGRYS KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000512408) . SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2014.
[RDF/170311/19/56]

W dniu 25.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 25.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018