W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018