Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 90 z dnia 10 maja 2019
XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Pierwsze
b) Spółki jawne
c) Spółki partnerskie
d) Spółki komandytowe
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
g) Spółki akcyjne
n) Stowarzyszenia
o) Fundacje
2. Kolejne
b) Spółki jawne
c) Spółki partnerskie
d) Spółki komandytowe
e) Spółki komandytowo-akcyjne
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
g) Spółki akcyjne
h) Spółdzielnie
n) Stowarzyszenia
o) Fundacje
p) Izby gospodarcze
p) Kółka rolnicze
p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców
p) Rolnicze zrzeszenia branżowe
p) Stowarzyszenia kultury fizycznej
p) Związki pracodawców
p) Związki rolniczych zrzeszeń branżowych