Poz 270118. KAL-TECH ODLEW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000784691) . SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.05.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/10541/19/225]

W dniu 06.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Firma, pod którą spółka działaKAL-TECH ODLEW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYCH gmina WAŁBRZYCH miejscowość WAŁBRZYCH
2. Adresmiejscowość WAŁBRZYCH ulica UL. POCZTOWA nr domu 23 kod pocztowy 58-302 poczta WAŁBRZYCH kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznejKAL-TECH. ODLEW@WP.PL
4. Adres strony internetowejWWW. KALTECHODLEW.PL

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki25.04.2019R.

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWROŃSKI
2. ImionaKAMIL STEFAN
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00ZŁ. (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEKLUCKI
2. ImionaMICHAŁ ALEKSANDER
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00ZŁ. (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEKLUCKI
2. ImionaMICHAŁ ALEKSANDER
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWROŃSKI
2. ImionaKAMIL STEFAN
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy24 52 Z ODLEWNICTWO STALIWA
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy24 5 ODLEWNICTWO METALI

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy24 3 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW ZE STALI PODDANEJ WSTĘPNEJ OBRÓBCE

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy24 4 PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH I INNYCH METALI NIEŻELAZNYCH

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 5 KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 6 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 69 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

9

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy20 5 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH