Poz 320872. SPVS WAREHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. (0000664246) . SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.02.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/36117/18/701]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 7. Dane wspólników

1 (dla pozycji: 1. BORUCH 2. PRZEMYSŁAW ARTUR 3. ***********)

11. Wartość wkładu umówionego499.000,00 ZŁ.

1 (dla pozycji: 1. BORUCH 2. PRZEMYSŁAW ARTUR 3. ***********)

11. Wartość wkładu umówionego899.000,00 ZŁ

1 (dla pozycji: 1. BORUCH 2. PRZEMYSŁAW ARTUR 3. ***********)

12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE

1 (dla pozycji: 1. BORUCH 2. PRZEMYSŁAW ARTUR 3. ***********)

12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE

Podrubryka 1. Wkład wniesiony

1

1. Wartość wkładu wniesionego400.000,00 ZŁ
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE