Poz 235135. SPVS WAREHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. (0000664246) . SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.02.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/55083/17/183]

W dniu 24.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki13.07.2017R., ZMIANA PAR. 7