Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 236 z dnia 3 grudnia 2008
XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Pierwsze
b) Spółki jawne
c) Spółki partnerskie
d) Spółki komandytowe
e) Spółki komandytowo-akcyjne
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
g) Spółki akcyjne
h) Spółdzielnie
n) Stowarzyszenia
o) Fundacje
p) Inne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego
p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców
2. Kolejne
b) Spółki jawne
c) Spółki partnerskie
d) Spółki komandytowe
e) Spółki komandytowo-akcyjne
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
g) Spółki akcyjne
h) Spółdzielnie
m) Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
n) Stowarzyszenia
o) Fundacje
p) Cechy rzemieślnicze
p) Izby gospodarcze
p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców
p) Przedsiębiorstwa państwowe
p) Rolnicze zrzeszenia branżowe
p) Stowarzyszenia kultury fizycznej
p) Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym