Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 217 z dnia 5 listopada 2008
XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Pierwsze
b) Spółki jawne
c) Spółki partnerskie
d) Spółki komandytowe
e) Spółki komandytowo-akcyjne
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
h) Spółdzielnie
n) Stowarzyszenia
o) Fundacje
p) Inne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego
p) Rolnicze zrzeszenia branżowe
2. Kolejne
b) Spółki jawne
c) Spółki partnerskie
d) Spółki komandytowe
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
g) Spółki akcyjne
h) Spółdzielnie
j) Jednostki badawczo-rozwojowe
n) Stowarzyszenia
o) Fundacje
p) Cechy rzemieślnicze
p) Inne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego
p) Izby rzemieślnicze
p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców
p) Stowarzyszenia kultury fizycznej
p) Związki sportowe