Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 191 z dnia 30 września 2008
XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Pierwsze
b) Spółki jawne
d) Spółki komandytowe
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
h) Spółdzielnie
n) Stowarzyszenia
2. Kolejne
b) Spółki jawne
d) Spółki komandytowe
e) Spółki komandytowo-akcyjne
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
g) Spółki akcyjne
h) Spółdzielnie
j) Jednostki badawczo-rozwojowe
n) Stowarzyszenia
o) Fundacje
p) Izby gospodarcze
p) Kościelne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego
p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców
p) Przedsiębiorstwa państwowe
p) Stowarzyszenia kultury fizycznej
p) Związki sportowe
p) Związki zawodowe rolników indywidualnych