Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 178 z dnia 11 września 2008
XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Pierwsze
b) Spółki jawne
d) Spółki komandytowe
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
g) Spółki akcyjne
o) Fundacje
2. Kolejne
b) Spółki jawne
d) Spółki komandytowe
e) Spółki komandytowo-akcyjne
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
g) Spółki akcyjne
h) Spółdzielnie
n) Stowarzyszenia
n) Związki stowarzyszeń
o) Fundacje
p) Cechy rzemieślnicze
p) Izby gospodarcze
p) Kółka rolnicze
p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców
p) Przedsiębiorstwa państwowe
p) Stowarzyszenia kultury fizycznej
p) Związki sportowe