Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 154 z dnia 7 sierpnia 2008
XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Pierwsze
b) Spółki jawne
c) Spółki partnerskie
e) Spółki komandytowo-akcyjne
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
h) Spółdzielnie
o) Fundacje
2. Kolejne
b) Spółki jawne
c) Spółki partnerskie
d) Spółki komandytowe
e) Spółki komandytowo-akcyjne
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
g) Spółki akcyjne
h) Spółdzielnie
j) Jednostki badawczo-rozwojowe
n) Stowarzyszenia
o) Fundacje
p) Izby gospodarcze
p) Kościelne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego
p) Kółka rolnicze
p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców
p) Przedsiębiorstwa państwowe
p) Rolnicze zrzeszenia branżowe
p) Stowarzyszenia kultury fizycznej
p) Zrzeszenia handlu i usług
p) Związki pracodawców
p) Związki zawodowe