Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 138 z dnia 16 lipca 2008
XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Pierwsze
b) Spółki jawne
d) Spółki komandytowe
e) Spółki komandytowo-akcyjne
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
g) Spółki akcyjne
h) Spółdzielnie
n) Stowarzyszenia
o) Fundacje
p) Stowarzyszenia kultury fizycznej
2. Kolejne
b) Spółki jawne
c) Spółki partnerskie
d) Spółki komandytowe
e) Spółki komandytowo-akcyjne
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
g) Spółki akcyjne
h) Spółdzielnie
j) Jednostki badawczo-rozwojowe
n) Stowarzyszenia
n) Związki stowarzyszeń
o) Fundacje
p) Gminne związki rolników, kółek i organizacji rolniczych
p) Inne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego
p) Izby gospodarcze
p) Kółka rolnicze
p) Nie posiadające osobowości prawnej organizacje pożytku publicznego
p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców
p) Przedsiębiorcy zagraniczni
p) Przedsiębiorstwa państwowe
p) Rolnicze zrzeszenia branżowe
p) Stowarzyszenia kultury fizycznej
p) Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym