Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 122 z dnia 24 czerwca 2008
XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Pierwsze
b) Spółki jawne
c) Spółki partnerskie
d) Spółki komandytowe
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
g) Spółki akcyjne
h) Spółdzielnie
o) Fundacje
p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców
p) Stowarzyszenia kultury fizycznej
2. Kolejne
b) Spółki jawne
c) Spółki partnerskie
d) Spółki komandytowe
e) Spółki komandytowo-akcyjne
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
g) Spółki akcyjne
h) Spółdzielnie
j) Jednostki badawczo-rozwojowe
n) Stowarzyszenia
o) Fundacje
p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców
p) Przedsiębiorcy zagraniczni
p) Przedsiębiorstwa państwowe
p) Stowarzyszenia kultury fizycznej
p) Zrzeszenia handlu i usług
p) Związki pracodawców
p) Związki zawodowe