Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 96 z dnia 16 maja 2008
XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Pierwsze
b) Spółki jawne
d) Spółki komandytowe
e) Spółki komandytowo-akcyjne
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
g) Spółki akcyjne
h) Spółdzielnie
n) Stowarzyszenia
o) Fundacje
p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców
p) Stowarzyszenia kultury fizycznej
2. Kolejne
b) Spółki jawne
c) Spółki partnerskie
d) Spółki komandytowe
e) Spółki komandytowo-akcyjne
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
g) Spółki akcyjne
h) Spółdzielnie
k) Główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń
n) Stowarzyszenia
o) Fundacje
p) Inne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego
p) Izby gospodarcze
p) Kółka rolnicze
p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców
p) Przedsiębiorstwa państwowe
p) Stowarzyszenia kultury fizycznej
p) Związki zawodowe