Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 93 z dnia 13 maja 2008
XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Pierwsze
b) Spółki jawne
c) Spółki partnerskie
d) Spółki komandytowe
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
g) Spółki akcyjne
h) Spółdzielnie
n) Stowarzyszenia
n) Związki stowarzyszeń
o) Fundacje
p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców
2. Kolejne
b) Spółki jawne
d) Spółki komandytowe
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
g) Spółki akcyjne
h) Spółdzielnie
j) Jednostki badawczo-rozwojowe
n) Stowarzyszenia
o) Fundacje
p) Inne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego
p) Kościelne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego
p) Kółka rolnicze
p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców
p) Polskie związki sportowe
p) Przedsiębiorstwa państwowe
p) Rolnicze zrzeszenia branżowe
p) Stowarzyszenia kultury fizycznej
p) Związki zawodowe