Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 54 z dnia 17 marca 2008
XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Pierwsze
b) Spółki jawne
c) Spółki partnerskie
d) Spółki komandytowe
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
g) Spółki akcyjne
h) Spółdzielnie
n) Stowarzyszenia
o) Fundacje
2. Kolejne
b) Spółki jawne
c) Spółki partnerskie
d) Spółki komandytowe
e) Spółki komandytowo-akcyjne
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
g) Spółki akcyjne
h) Spółdzielnie
j) Jednostki badawczo-rozwojowe
n) Stowarzyszenia
o) Fundacje
p) Inne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego
p) Kółka rolnicze
p) Nie posiadające osobowości prawnej organizacje pożytku publicznego
p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców
p) Przedsiębiorstwa państwowe
p) Stowarzyszenia kultury fizycznej
p) Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym
p) Zrzeszenia transportu
p) Związki pracodawców