Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 47 z dnia 6 marca 2008
XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Pierwsze
b) Spółki jawne
c) Spółki partnerskie
d) Spółki komandytowe
e) Spółki komandytowo-akcyjne
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
g) Spółki akcyjne
n) Stowarzyszenia
o) Fundacje
p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców
2. Kolejne
b) Spółki jawne
c) Spółki partnerskie
d) Spółki komandytowe
e) Spółki komandytowo-akcyjne
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
g) Spółki akcyjne
h) Spółdzielnie
n) Stowarzyszenia
o) Fundacje
p) Inne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego
p) Izby rzemieślnicze
p) Nie posiadające osobowości prawnej instytucje kościelne będące organizacjami pożytku publicznego
p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców
p) Przedsiębiorstwa państwowe
p) Stowarzyszenia kultury fizycznej
p) Związki rolniczych zrzeszeń branżowych