Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 38 z dnia 22 lutego 2008
XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Pierwsze
b) Spółki jawne
d) Spółki komandytowe
e) Spółki komandytowo-akcyjne
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
g) Spółki akcyjne
h) Spółdzielnie
n) Stowarzyszenia
o) Fundacje
2. Kolejne
b) Spółki jawne
c) Spółki partnerskie
d) Spółki komandytowe
e) Spółki komandytowo-akcyjne
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
g) Spółki akcyjne
h) Spółdzielnie
m) Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
n) Stowarzyszenia
n) Związki stowarzyszeń
o) Fundacje
p) Inne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego
p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców
p) Stowarzyszenia kultury fizycznej
p) Związki sportowe