Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 36 z dnia 20 lutego 2008
XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Pierwsze
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Kolejne
b) Spółki jawne
d) Spółki komandytowe
e) Spółki komandytowo-akcyjne
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
g) Spółki akcyjne
h) Spółdzielnie
n) Stowarzyszenia
o) Fundacje
p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców
p) Przedsiębiorstwa państwowe
p) Stowarzyszenia kultury fizycznej