Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 30 z dnia 12 lutego 2008
XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Pierwsze
b) Spółki jawne
d) Spółki komandytowe
e) Spółki komandytowo-akcyjne
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
h) Spółdzielnie
n) Stowarzyszenia
o) Fundacje
p) Inne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego
p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców
p) Przedsiębiorstwa państwowe
2. Kolejne
b) Spółki jawne
d) Spółki komandytowe
e) Spółki komandytowo-akcyjne
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
g) Spółki akcyjne
h) Spółdzielnie
n) Stowarzyszenia
o) Fundacje
p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców
p) Przedsiębiorstwa państwowe