Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 25 z dnia 5 lutego 2008
XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Pierwsze
b) Spółki jawne
d) Spółki komandytowe
e) Spółki komandytowo-akcyjne
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
g) Spółki akcyjne
o) Fundacje
2. Kolejne
b) Spółki jawne
c) Spółki partnerskie
d) Spółki komandytowe
e) Spółki komandytowo-akcyjne
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
g) Spółki akcyjne
h) Spółdzielnie
j) Jednostki badawczo-rozwojowe
n) Stowarzyszenia
n) Związki stowarzyszeń
o) Fundacje
p) Inne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego
p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców
p) Przedsiębiorstwa państwowe
p) Rolnicze zrzeszenia branżowe
p) Stowarzyszenia kultury fizycznej