Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 17 z dnia 24 stycznia 2008
XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Pierwsze
b) Spółki jawne
d) Spółki komandytowe
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
g) Spółki akcyjne
h) Spółdzielnie
n) Stowarzyszenia
o) Fundacje
p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców
p) Przedsiębiorstwa państwowe
2. Kolejne
b) Spółki jawne
d) Spółki komandytowe
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
g) Spółki akcyjne
h) Spółdzielnie
n) Stowarzyszenia
n) Związki stowarzyszeń
o) Fundacje
p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców
p) Przedsiębiorstwa państwowe
p) Rolnicze zrzeszenia branżowe
p) Zrzeszenia handlu i usług