Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 4 z dnia 7 stycznia 2008
XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Pierwsze
b) Spółki jawne
c) Spółki partnerskie
d) Spółki komandytowe
e) Spółki komandytowo-akcyjne
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
o) Fundacje
2. Kolejne
b) Spółki jawne
c) Spółki partnerskie
d) Spółki komandytowe
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
g) Spółki akcyjne
h) Spółdzielnie
j) Jednostki badawczo-rozwojowe
n) Stowarzyszenia
o) Fundacje
p) Inne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego
p) Izby gospodarcze
p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców
p) Przedsiębiorstwa państwowe
p) Rolnicze zrzeszenia branżowe
p) Stowarzyszenia kultury fizycznej
p) Zrzeszenia transportu
p) Związki pracodawców