GRUPA DAWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000863401
Numer REGON: 387243850
Aktualne powiązania kapitałowo-osobowe wygenerowane na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym