MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT TRANSFERU BADAŃ I TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000862983
Numer REGON: 387229257
Aktualne powiązania kapitałowo-osobowe wygenerowane na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym