POLSKIE CENTRA HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-08-14 godz. 17:37:35
Numer KRS: 0000846088
Numer REGON: 012693577
Aktualne powiązania kapitałowo-osobowe wygenerowane na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym