MS CENTER POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000821057
Numer REGON: 366070586
Aktualne powiązania kapitałowo-osobowe wygenerowane na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym