FAQ

1. Co oferuje serwis Wyszukiwarka KRS?

Wyszukiwarka KRS jest serwisem gospodarczym, który zawiera komplet informacji o wszystkich podmiotach wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców KRS oraz Rejestru Stowarzyszeń. W przypadku przedsiębiorstw serwis zawiera wszystkie dane, jakie zostały opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym od początku istnienia rejestru KRS (rok 2001) oraz aktualne dane znajdujące się w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON). Dane te zostały skonsolidowane i są wyświetlane w formie interaktywnych odpisów aktualnych i pełnych. Dodatkowo istnieje możliwość przeglądania aktualnych i pełnych (zawierających dane historyczne) powiązań kapitałowo-osobowych między podmiotami wpisanymi do Rejestrów.

2. Do jakich informacji moją dostęp użytkownicy anonimowi w serwisie Wyszukiwarka KRS?

Użytkownik anonimowy (innymi słowy Użytkownik niezalogowany lub nieposiadający konta) może korzystać z wbudowanej wyszukiwarki i przeglądać dokumenty w formie odpisów aktualnych dla wybranych przez siebie podmiotów. Dodatkowo, istnieje możliwość przeglądania ogłoszeń poszczególnych numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego (wyłącznie część KRS) począwszy od dnia 23 lutego 2001 roku. W tym celu należy udać się do zakładki Roczniki.

Użytkownik anonimowy może wyświetlić maksymalnie 3 strony dziennie (ograniczenie dotyczy profili spółek, powiązań kapitałowo-osobowych, rejestru REGON, pojedynczych wpisów do KRS).

3. Jakie są zalety posiadania konta w serwisie Wyszukiwarka KRS?

Posiadanie konta w serwisie Wyszukiwarka KRS pozwala po zalogowaniu na przeglądanie interaktywnych dokumentów w formie pełnego odpisu KRS zawierających dane analogiczne do tych, które znajdują się w oryginalnym odpisie KRS wraz z historią zmian oraz aktualnym stanem wszystkich danych. Zalogowani Użytkownicy mogą również pobierać dokumenty w formie PDF - ta funkcjonalność jest dostępna dla odpisów pełnych oraz aktualnych.

Użytkownik zalogowany może wyświetlić maksymalnie 3 strony dziennie (ograniczenie dotyczy profili spółek, powiązań kapitałowo-osobowych, rejestru REGON, pojedynczych wpisów do KRS).

4. Dlaczego warto wykupić abonament w serwisie Wyszukiwarka KRS?

Użytkownik posiadający konto w serwisie Wyszukiwarka KRS może wykupić jeden z trzech typów Abonamentu (dostęp 24-godzinny, miesięczny i roczny), który pozwala na nielimitowany dostęp do treści serwisu (profile spółek, powiązania kapitałowo-osobowe, rejestr REGON, pojedyncze wpisy do KRS). Dodatkowo, Użytkownik z wykupionym abonamentem uzyskuje możliwość otrzymywania powiadomień emailowych na temat zmian w rejestrze KRS dla wybranych podmiotów.

Poniższa tabela przedstawia zalety posiadania abonamentu w porównaniu z innymi formami korzystania z serwisu:

Treść Użytkownik anonimowy Użytkownik zalogowany Użytkownik abonamentowy
Łączna dzienna liczba wyświetleń (profile spółek, powiązania kapitałowo-osobowe, rejestr REGON, pojedyncze wpisy do KRS) maksymalnie 3 maksymalnie 3 nielimitowana
Dostęp do danych historycznych (historia zmian) NIE TAK TAK
Powiadomienia emailowe o zmianach NIE NIE TAK
Koszt Za darmo Za darmo Cennik

5. Jak otrzymywać powiadomienia emailowe o zmianach w KRS?

Aby skonfigurować i otrzymywać powiadomienia emailowe o zmianach w KRS, należy posiadać aktywne konto w serwisie i opłacony abonament. Zarządzanie listą podmiotów (spółek), dla których będą wysyłane powiadomienia, odbywa się poprzez zakładkę Powiadomienia. Podmioty można również dodawać z poziomu profilu za pomocą symbolu samolotu .

6. Czym jest historia zmian?

Historia zmian w przejrzysty sposób przedstawia dodanie, usunięcie oraz zmianę danych w podmiocie. Dotyczy to zarówno danych podstawowych (nazwa, adres siedziby, reprezentacja), jak i danych powszechnie niedostępnych, tj. informacje o oddziałach, prokurze, skład organu nadzoru, dane o zmianach statutu spółek czy informacje o przekształceniach i przejęciach.

7. Jakie jest znaczenie ikon w serwisie Wyszukiwarka KRS?

W serwisie Wyszukiwarka KRS można spotkać 7 rodzajów symboli:

 • - symbol fajki oznacza rekord pochodzący z pierwszego wpisu do rejestru KRS. Po naciśnięciu symbolu kursorem myszki pojawia się dymek z podstawowymui informacjami dotyczącymi wpisu (numer i data Monitora Sądowego i Gospodarczego, pozycja wpisu w Monitorze Sądowym i gospodarczym, numer i status wpisu).
 • - symbol plusa oznacza, iż rekord został dodany w kolejnym wpisie do rejestru KRS. Tak jak w przypadku znaku fajki, po naciśnięciu symbolu kursorem myszki pojawia się dymek z podstawowymi informacjami dotyczącymi wpisu.
 • - symbol minusa oznacza, iż rekord został usunięty w kolejnym wpisie do rejestru KRS. Tak jak w przypadku znaków fajki i plusa, po naciśnięciu symbolu kursorem myszki pojawia się dymek z podstawowymi informacjami dotyczącymi wpisu.
 • - symbol mapy jest zawsze umieszczany obok danych adresowych. Po naciśnięciu symbolu kursorem myszki pojawia się nowe okno, w którym można sprawdzić dokładną lokalizację podmiotu na mapach google.
 • - symbol odnośnika wskazuje możliwość przejścia do innej strony w obrębie serwisu Wyszukiwarka KRS, która jest powiązana ze stroną wyświetlaną w danym momencie przez Użytkownika.
 • - symbol sieci wskazuje na możliwość przejścia do strony z powiązaniami kapitałowo-osobowymi podmiotu gospodarczego wybranego przez Użytkownika w obrębie serwisu Wyszukiwarka KRS.
 • - symbol odnośnika zewnętrznego umożliwia podgląd aktualnej informacji wygenerowanej z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).
 • - symbol odnośnika zewnętrznego umożliwia podgląd aktualnej informacji wygenerowanej z wykazu podatników VAT.
 • - symbol samolotu z papieru pozwala na dodanie spółki do listy powiadomień i otrzymywanie wiadomości emailowych o wpisach/wykreśleniach w Krajowym Rejestrze Sądowym.

8. Jaka jest funkcjonalność paska nawigacji dokumentu?

Pasek nawigacji dokumentu jest dostępny wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników serwisu Wyszukiwarka KRS. Pasek posiada następujące przyciski:

 • - przycisk pozwala na rozwinięcie nawigacji, która pozwala na sprawne poruszanie się pomiędzy działami/rubrykami dokumentu.
 • - przycisk odpowiedzialny za zwijanie nawigacji opisanej w poprzednim punkcie.
 • - naciśnięcie przycisku powoduje zmianę widoku z dokumentu w formie odpisu pełnego na odpis aktualny.
 • - naciśnięcie przycisku powoduje zmianę widoku z dokumentu w formie odpisu aktualnego na odpis pełny.
 • - przycisk pozwala na pobranie dokumentu w formacie PDF, który jest danej chwili wyświetlany w oknie przeglądarki (odpis aktualny lub pełny).
 • - naciśnięcie przycisku powoduje przejście na stronę z powiązaniami kapitałowo-osobowymi.
 • - naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie aktualnych powiązań kapitałowo-osobowych.
 • - naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie aktualnych i historycznych (pełnych) powiązań kapitałowo-osobowych.
 • - naciśnięcie przycisku powoduje przejście na stronę z dokumentem w formie odpisu aktualnego.
 • - naciśnięcie przycisku powoduje przejście na stronę z dokumentem w formie odpisu pełnego.

9. Jaka jest różnica między dokumentem w formie odpisu aktualnego a pełnego?

Dokument w formie odpisu pełnego zawiera komplet informacji na temat wpisów i wykreśleń w poszczególnych działach rejestru KRS. Dokument w formie odpisu aktualnego posiada wszystkie wpisy, które nie zostały wykreślone lub zmienione w poszczególnych działach rejestru KRS.

10. Jaka jest częstotliwość odświeżania danych w serwisie Wyszukiwarka KRS?

Dokumenty w formie odpisów aktualnych i pełnych są odświeżane codziennie (wszystkie dni robocze w tygodniu).

11. Czy w serwisie Wyszukiwarka KRS można znaleźć informacje na temat podmiotów wykreślonych z rejestru KRS?

Tak. W serwisie Wyszukiwarka KRS można wyszukać dokumenty w formie odpisów pełnych dla podmiotów wykreślonych z rejestru KRS. Dodatkowo na górze dokumentu znajduje się odpowiednia adnotacja o wykreśleniu wszystkich wpisów z rejestru KRS.